Mūsu pakalpojumi

Galvenās «AFi Investīcijas» priekšrocības:

  • Kompānijas «AFi Investīcijas» obligācijas un priviliģētās akcijas tiek emitētas un reģistrētas saskaņā ar valsts – Eiropas Savienības dalībvalsts – likumdošanu, ko noteic Eiropas Komisijas uzraudzības prospekta noteikumi, kuri īsteno Eiropas tiesību Prospektu direktīvu (Prospectus Directive);
  • «AFi Investīcijas» obligāciju un priviliģēto akciju īpašniekus reglamentē Eiropas likumdošana, kas nodrošina ārvalstu investoru ieguldījumu aizsardzību visaugstākajā līmenī;
  • Investīciju aizsardzība Latvijā reģistrētā uzņēmuma vērtspapīros notiek saskaņā ar veselu virkni starpvalstu līgumu, tajā skaitā arī par dubulto nodokļu neaplikšanu.

 

Ieguldījumu likviditāte

  • Pašreizējā kompānijas «AFi Investīcijas» kapitāla piesaistes programma paredz priviliģēto akciju emisiju ar minimālo ieguldījuma termiņu 2 gadi, savukārt obligācijām minimālais ieguldījuma laika periods ir viens gads;
  • Jebkurā brīdī priviliģēto akciju īpašnieki ir tiesīgi paziņot par savu akciju pārdošanu trešajām personām par pašu noteiktu cenu;
  • Jaunu akciju emisiju gadījumā, kā arī tad, ja priviliģēto akciju īpašnieki vēlas savas akcijas pārdot, esošajiem kompānijas akcionāriem ir šo vērtspapīru pirmpirkuma tiesības;
  • Obligāciju turētājiem ir tiesības tās pārdot bez jebkādiem ierobežojumiem jebkurai citai personai bez saskaņošanas ar emitentu.